Vanliga frågor

Vad skiljer businesscoaching från ekonomiskcoaching?

Svenskt näringsliv är unikt genom att 98 % av företagen omsätter mindre än 10 miljoner, 74 % av företagen omsätter mindre än 3 miljoner, så vi är ett småföretagarland där ägarens situation har stor effekt på företaget.
Det finns många paralleller. Businesscoaching handlar om att utveckla företaget till nya höjder, och det ingår även i vår ekonomiska coaching, men vi vill genom begreppet ekonomisk coaching visa på att vi anpassat oss till att se helheten för företaget och dess ägare. Helt enkelt anpassa oss till svenska förutsättningar.


Vad skiljer en Ekonomisk Coach/ Business Coach från övriga coacher?

Vi har en djup kunskap även inom ekonomi, genom att dels vara utbildad inom området, dels genom att vi själva driver och utvecklar företag. Så vi vet hur det fungerar i verkligheten.


Vad skiljer en Ekonomisk Coach från en mentor?

En ekonomisk coach fokuserar på att ta reda på var du och ditt företag befinner er och bidra till att skapa insikt hur ni når era mål. En mentor är oftast någon med erfarenhet från liknande bransch eller situation.


Måste jag förändra mig?

Albert Einstein sa - "definitionen på vansinne är att göra samma sak om och om igen och förvänta sig ett annat resultat", så nya insikter och nya resultat kommer att leda till att du vill förändra dig och din situation för att nå dina mål.


Hur stor är investeringen? Vad kostar det?

Vi får återkommande denna fråga, och vi skulle vilja ställa en fråga tillbaka. Vad är det värt för dig att få ett helhetsperspektiv för din och ditt företags ekonomi, att skapa möjlighet för M E R klirr i kassan?

Vi kan erbjuda allt ifrån enstaka sittningar från 4.995 kr plus moms till årsprogram med månatliga mötestillfällen. Vi designar en överenskommelse som passar din budget, så att du upplever ett mervärde för dig och ditt företag.Kostnaden ska aldrig vara ett hinder för att starta upp ekonomisk coaching.

Så om du har tankar kring en budget för din coaching och på allvar vill påbörja, sätt fart NU. Vi bjuder på 30 min gratis coaching.


Hur ofta träffas vi? Hur kommer vi att samarbeta?

Det är helt och hållet upp till dig. Antalet möten/samtal beror helt på vad coachningen handlar om och vilket stöd du behöver. Är det ett beslut du ska ta eller ett vägval du vill bolla kan det ofta räcka med att vi träffas/pratas vid en gång. Är det en större förändring som du ska genomföra behövs återkommande kontakt.

Exempel: Befinner du dig i ett uppstartsskede med företaget kan det vara bra med täta kontakter i början, men färre när det rullar på för dig. Handlar det om ett generationsskifte kan det vara enstaka tillfälleni början för att starta processen, och sedan mer intensivt när det närmar sig genomförande.

Vi jobbar alltid med ett uppstartsmöte på 2-2,5 timme och därefter löpande möten, allt efter behov.
Vårt arbete är resultatfokuserat och får du inget resultat så kommer du inte att vilja fortsätta arbeta med oss. Ekonomisk Coaching är inget quickfix-lösning. Vi har kunder som anlitat oss löpande i många år, men också de som bara behövt coaching i en speciell fråga i en speciell situation.


Talar min Coach om för mig vad jag ska göra?

Inte direkt. Coachens uppgift är att ta fram och synliggöra din dolda kapacitet och potential och att ge rak feedback på dina beteenden du inte är medveten om, men som skapar de resultat du har i ditt liv och i ditt företag. Syftet med coachingen är att den ska skapa resultat direkt. Din Coach kommer att ställa frågor till dig, vilket i många fall är de frågor som du tidigare har undvikit. Det är ofta genom processen med frågor och den gemensamma diskussionen som idéer växer fram, och du beslutar sedan vad som verkligen behövs göras för att förbättra situationen. Detta är det som utgör grunden till din handlingsplan. Eftersom vi har särskild kompetens även inom ekonomi, kommer din Coach att dela eventuella ytterligare insikter med dig för att hjälpa dig och om möjligt snabba upp processen.


Hur betalar jag?

När vi påbörjar uppdraget tecknar vi ett uppdragsavtal, där det framgår vad vi skall göra och vilka våra betalningsvillkor är. Vi skickar faktura till ditt företag eller den du anger som fakturamottagare. Du kan välja att bli fakturerad efter varje mötestillfälle, eller månadsvis om vi jobbar enligt ett överenskommet årsarvode.


Garantier

Ett ärligt svar på den frågan är nej. Eftersom ekonomisk coaching är designat för att DU skall lyckas, så är det i slutänden endast du som kan garanterar att du kommer att göra det som krävs för att få det att hända. Om du arbetar med världen bästa tenniscoach, men du själv aldrig tränar mellan tillfällena när ni träffas, så är det inte särskilt troligt att du kommer att bli en tennisspelare i världsklass. Det är samma sak med ekonomisk coaching. Om du inte genomför de steg du åtagit dig, så kommer du inte att nå dina mål.