VAD KOSTAR DET?

Det är en vanlig fråga, men svaret är något ovanligare. Självklart får du ett prisförslag innan vi startar samarbetet. Men att anlita en ekonomisk coach ska inte vara en kostnad, det ska vara en investering.

1 + 1 = 3

Nej, vi är inte usla på att räkna. I vår värld kan 1 + 1 mycket väl bli 3. Till och med 5, 7 eller 10. Vårt mål är att resultatet alltid ska bli flera gånger större än insatsen. Tillsammans arbetar vi fram en stadig grund att stå på, fokuserar på rätt saker och finslipar detaljer – allt med syfte att skapa bättre resultat. Precis som samspelet mellan en coach och en idrottsutövare. Ett lyckat samarbete kan leda hur långt som helst.


Finns det några garantier?

Nej, helt enkelt för att det inte är upp till oss. Det är du som avgör resultatet, ingen annan. Om du har viljan och kraften så kommer vi att lyckas. Vår modell, med en blandning av mänskligt beteende och hård ekonomisk faktakunskap, är mycket framgångsrik så länge du är engagerad och jobbar målmedvetet. Då kan du räkna med M E R klirr i kassan.