Utbildningar och Föreläsningar

Utbildningar och Föreläsningar

Investera i god ekonomi! Med hjälp av en utbildning eller föreläsning är chansen stor att ni kommer en bra bit på vägen till en mer lönsam verksamhet. Vi fokuserar på det som är väsentligt för ditt företag och ger er redskapen för att lyckas. Här följer några av våra utbildningar och föreläsningar: I dagsläget håller vi endast utbildningar på beställning. Vill du att vi kommer och håller utbildning? Kontakta oss.


Föreläsningar
Vill du att Charlotte kommer och föreläser om M E R klirr i kassan för ditt företag, din styrelse eller på din nätverksträff? Kontakta oss.


M E R klirr i kassan
M E R klirr i kassan är en tydlig måttstock för framgångsrikt företagande. Resultatet blir en handlingsplan som du får börja arbeta utifrån.
Läs mer om M E R klirr i kassan här.
Boka utbildningsdag M E R klirr i kassan – Göteborg tisdagen den 20 oktober 2015


NLP och Ekonomin
Din ekonomi ger dig alltid ett mätbart resultat av dina handlingar. Vad styr ditt ekonomiska beteende? Och vad kan du göra för att påverka det själv? Här ger vi dig värdefull kunskap om detta.


Business Mind
Vill du bli mer framgångsrik men känner dig osäker på din egen förmåga? Då är Business Mind något för dig. Här utvecklar vi ditt affärssinne och frigör den kraft du har inom dig.


Ekonomi för icke-ekonomer
Lär dig läsa och förstå ekonomisk rapportering i små och medelstora företag. Vi förklarar och instruerar både pedagogiskt och inspirerande så att du blir väl insatt i ämnet.


Genomför din strategi
Har du svårt att följa en röd tråd i din verksamhet? Vi hjälper dig med strategin och ger dig verktyg och stöd som för dig framåt.


IPU-analyser
Den största utvecklingen sker när du lär dig ditt eget och andras beteenden. Med hjälp av IPU-analyser kan du spåra och ta bort onödiga hinder och energitjuvar, och istället effektivisera ditt ledarskap och öka din lönsamhet. Mer om IPU-analyser.