Tips på webbsidor

Myndigheter

www.verksamt.se
Verksamt.se är ett samarbete mellan Bolagsverket, Skatteverket och Tillväxtverket för dig som: funderar på att starta, ska starta, redan driver, vill utveckla eller ska avveckla ett företag. Många bra mallar och e-tjänster till myndigheterna.

www.skv.se
SKV är skatteverkets hemsida. Här hittar du smarta beräkningsfunktioner och mycket bra uppgifter om skatter och avgifter, till exempel hur du räknar ut din skatt och vad du skall betala i bilförmån.

www.bolagsverket.se
Bolagsverket handhar Sveriges offentliga register för företag.På deras hemsida finns många bra gratismallar för t ex standardprotokoll.

www.konsumentverket.se
Här hittar du BUDGETKALKYLEN – privatekonomisk budget, enkel att använda och du kan här ange hur många ni är i hushållet och kan få normalutgifter för antalet personer i hushållet.

Litteratur – redovisning - trender

www.blinfo.se
Björn Lundén information. Här finns allehanda böcker att köpa om frågeställningar i företag. Det finns också en gratis faktabank att slå upp ord i.

www.fortnox.se
Redovisningsprogram i molnet för små företag.

www.noden.se
Här kan du prenumerera på ett nyhetsbrev om trendspaning.