STYRELSE COACHING

Öka värdet på ditt företag

Vi lever i dag i en snabbt föränderlig värld. Har ditt företag ett fungerande styrelsearbete som säkerställer värdegrund och lönsamhet?

Styrelsens viktigast uppgift är att säkra att det finns en obruten kedja i alla led från affärsidé, mål och strategier till årets affärsplan och budget. Men det är vanligt att styrelsen fastnar i operativa och kontrollerande frågor i stället för strategiska, vilket gör att det kan ta längre tid att nå uppsatta mål. Med tjänsten styrelsecoaching får du och din styrelse stöd i att hålla fokus och få ett värdeskapande styrelsearbete.

Vi inleder arbete tillsammans med att kartlägga hur arbetet fungera idag. Kanske har ni ett pågående styrelsearbetet eller är ni startgroparna för att komma i gång. Nästa steg är att vi tillsammans upprättar en årsplan och ser över kompetensbehovet i din styrelse. Styrelsearbetet varierar beroende på vilken fas ditt företag befinner sig i. Målet är att hitta rätt nivå för just ditt företag.


Advisory Board

Känns steget för stort till formellt styrelsearbete? Advisory Board kan vara lösningen.
Det är ett bollplank, en grupp som har en rådgivande funktion till företagets ägare eller ledning. På många sätt har den därmed samma funktion som en styrelse i ett aktiebolag, men en viktig skillnad är att den inte har något juridiskt ansvar. Eftersom medlemmarna i gruppen inte har något formellt ansvar har företaget heller inte några skyldigheter att informera och rapportera. Och ägarna väljer själva om de vill följa råden som gruppen ger. Därför är det här en lösning som passar många mindre företag. Det kan också vara ett bra första steg, ett sätt att pröva sig fram, för företaget som funderar på att inrätta en professionell styrelse på sikt.
Vi hjälper dig att komma i gång, kan leda möten och hitta rätt nivå på att dokumentera arbete i din Advisory Board.