M E R klirr i kassan®

M E R klirr i kassan®

Ett tydligt mått på framgång

Vårt koncept M E R klirr i kassan är en tydlig måttstock på framgångsrikt företagande. För att nå den framgång som ger ökad lönsamhet krävs rätt målsättning och fokus, mätbarhet, ordning och reda samt kompetens om dig själv och vad som ger ekonomiskt resultat. När du väljer M E R klirr i kassan kan vi garantera en djupdykning i dessa ämnen.


Exempel på innehåll:

-Definition av nuläge
-Identifiering av målet
-Tankarnas betydelse för resultatet
-Hur tidigare erfarenheter påverkar din framtid
-Insikt om dina hinder
-Betydelsen av varje litet steg

Resultat? Du får en tydlig handlingsplan att ta med hem och börja arbeta ifrån.