HUR GÅR DET TILL?

Tillsammans når vi högt uppsatta mål

I teorin är det väldigt enkelt. Du vill få ordning på ekonomin och öka lönsamheten - vi har verktygen du behöver. Precis som ett fotbollslag eller en höjdhoppare leds av sin coach kan vi vägleda dig till bättre resultat.

I praktiken fördjupar vi oss i din ekonomiska situation, men också i dina känslor och din självbild, eftersom det spelar stor roll i ditt agerande och beslutsfattande.

Vi utgår från din affärsidé, vision och verksamhetsplan och lyssnar, analyserar, sätter mål och diskuterar. Vi bearbetar det verkliga nuläget, även de bitar som svider, och tar bort hinder och bortförklaringar. Varför? För att vi vet att förändring är nyckeln till förbättring. Om du har viljan att förändra och kraften att genomföra kan vi nå resultat du inte uppnått innan.

Varje möte avslutas med en överenskommelse om vilka steg som ska tas tills nästa gång vi ses. Hur många gånger vi ska ses bestämmer du.


Kraft + kompetens = klirr i kassan

Den inre drivkraften är ofta skillnaden mellan den som lyckas och den som inte går hela vägen. Om du missar målet kan det bero på att du inte känner till dina drivkrafter. Vad ger dig energi och kraft? Vårt mål är att hitta det du brinner för och nyttja detta på vägen mot uppsatta mål. Din kraft och vår kompetens är nyckeln till bättre lönsamhet.